Kemeneshát

A pleisztocénban völgyek által felszabdalt és napjainkra szigetszerű kavicsfennsíkokra különülő táj. Legfejletteb völgye, mely helyenként medenceszerűen kiszélesedik, a Sárvíz-patak völgye.